Aktuelle bøker:

Michael Heinrich

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Denne moderne tolkningen av «Kapitalen» har kommet i ni utgaver og brukes mye ved høyskoler og universiteter i Tyskland. Forfatteren går systematisk gjennom alle tre bind av «Kapitalen» og forklarer på en konsistent måte de grunnleggende aspektene ved Marx’ kritiske analyse av kapitalismen.

Stein Buan

Slikt å gjøre, slikt å føre

(med Jonas Gahr Støre)

Forfatteren er opptatt av arbeiderbevegelsen før, nå og (kanskje) i framtida. Han er bekymret for at arbeiderklassen ikke synes i politikken i samme grad som før, og er mer fremmedgjort. Her kommer Jonas Gahr Støre inn som et bilde på arbeidernes fravær og overklassens maktovertakelse i politikken.

Karl Marx

Det Kommunistiske Manifestet

Den fyrste, og til no einaste, utgåva av manifestet på nynorsk kom på prent i 1921. August Bosse var omsetjaren, og boka kom ut på Det Norske Arbeiderpartis Forlag. Fleire opplag vart ikkje prenta. Denne andre utgåva er eit retta oppatt-prent av fyrsteutgåva.

Dybedahl, Halvorsen, Kolstad, Enerstvedt

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Skriftet tar et omfattende oppgjør med totalitarismetesene og deres predikanter.

Regi Th. Enerstvedt

Massemorderen som kom inn fra ingenting

Boka vurderer massemorderens manifest/konsept, hva Breivik faktisk står for, hva han er imot, hans økonomiske og politiske syn, og vurderer ham i en norsk og internasjonal historisk sammenheng. Forfatteren behandler forhold som påtalemyndigheten og mediekommentatorer flest har ungått.

Terry Eagleton

Varför Marx hade rätt

I denne konfronterende og modige boken tar Terry Eagleton opp kampen med forestillingen om at marxismen er død og begravet. Gjennom å analysere ti vanlige innvendinger mot marxismen - at den leder til politisk tyranni, at den reduserer alt til det økonomiske etc. - viser han skritt for skritt hvilken sørgelig forvansking av Marx' tenkning disse argumentene bygger på.

Solomia Karoli

Norske sigøynerbarn

Etnisk rensing og barnerov?

Forfatteren anlegger her et bredt perspektiv om hva som har skjedd med Norges minste nasjonale minoritet, rom/sigøynerehvordan, og hvordan norske myndigheter har villet løse "sigøynerspørsmålet". Spesielt tar hun for seg barnas situasjon og barnevernets omsorgsovertakelse av sigøynerbarn.

Tore-Jarl Bielenberg

Romá/sigøynere i går, i dag, i morgen

En bok om møter mellom mennesker

Boka belyser romás/sigøynernes historie, språk, kultur, religion og organisering - og deres betydelige bidrag til verdens kultur og kunst. Bielenberg avliver vrangforestillinger og myter, behandler aktuelle problemer, og er samtidig personlig når han forteller fra sitt liv blant sigøynere.

Eystein Kleven

22. juli-terroren

Angrepet på arbeiderbevegelsen

Juristen setter i sitt skrift ”22. juli-terroren. Angrepet på arbeiderbevegelsen” den største kriminelle handling noensinne utført i Norge utenom krigstid inn i en større politisk og historisk sammenheng.

Hans I. Kleven

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Forfatteren tar her for seg viktige hovedavsnitt i utviklinga av marxistisk strategitenkning for sosialismen. Med vekt på en sosialisme gjennom utvidelse og fornyelse av demokratiet fikk den antimonopolistiske strategien en mer fullstendig utforming under, og spesielt etter, den andre verdenskrig.

Abonner på nyhetsbrev
fra Marxist forlag
Nyheter fra forlaget:


11.05.2016
Sikkerhetspolitiske veivalg - forhåndssalg

Les mer

08.05.2015
Gratulerer med frigjøringsdagen!
De sittende myndigheter har de siste årene forsøkt å omgjøre 8. mai til en dag for feiring av norsk militarisme og krigføring i utlandet. Men det kan ikke få oss til å slutte å feire 8. og 9. mai som den store freds- og frigjøringsdagen. I den forbindelse vil Marxist Forlag tilby bøkene vi har om andre verdenskrig samt et aktuelt tidsskrift som tar opp dagens spente situasjon mellom Russland og NATO.
Les mer

12.03.2015
Månedens bok i kommisjon: Slikt å gjøre, slikt å føre - (med Jonas Gahr Støre)
Stein Buans bok «Slikt å gjøre, slikt å føre - (med Jonas Gahr Støre)» er en lettlest bok med temaet arbeiderbevegelsen før, nå og (kanskje) i framtida. Han er bekymret for arbeiderklassens fravær og fremmedgjøring i politikken. Jonas Gahr Støre kommer inn som et symbol på overklassen sin dominans i arbeiderbevegelsen. Selv om han berører et viktig tema, er dette en underholdende og humoristisk bok som får leseren til å dra på smilebåndet.
Les mer

16.09.2014
Velkommen til boklansering:
Norske sigøynerbarn - etnisk rensing og barnerov?
Forlaget innbyr til lansering av Solomia Karoli sin ny bok om norske sigøynerbarn på Tronsmo bokhandel, Kristian Augusts gate 19, i Oslo tirsdag 16. september kl 16.00. Her vil forfatteren presentere boka si som handler om Norges minste nasjonale minoritet, rom/sigøynere. Hun tar spesielt for seg barnas situasjon og barnevernets omsorgsovertakelse av sigøynerbarn.
Les mer

01.05.2014
Velkommen til boklansering:
Det kommunistiske manifestet - på nynorsk
Forlaget innbyr til open boklansering av «Det kommunistiske manifestet» som går føre seg på Restaurant Dovrehallen, Storgata 22 i Oslo, torsdag 1. mai 2014, kl. 15.00 – 17.00. Fagfolk innleier om dei historiske føresetnadene og rolla til manifestet – og om omsetjaren. Opplesing frå manifestet. Serveringsdisk.
Les mer