Bøker i kommisjon

Utgivelsesdato | Tittel

2014

Slikt å gjøre, slikt å føre

(med Jonas Gahr Støre)

«Slikt å gjøre, slikt å føre» er lettlest. Den handler om politikken i livet til oss som vasker, bygger hus eller kjører l[...] Les mer
2013

Lagen mot krig

om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen

De fire advokatene Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström og Lars-Gunnar Liljestrand har tidligere skrevet om folk[...] Les mer
2013

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globale økonomiske krisen og lavkonjunkturen som ble innledet i 2008, hadde en uventet effekt i form av en kraftig ø[...] Les mer
2013

En folkefiende

Få politiske skikkelser her til lands har klart å gjøre seg mer kontroversielle - for ikke å si: forhatte - enn Pål Steiga[...] Les mer
2011

Varför Marx hade rätt

I denne konfronterende og modige boken tar Terry Eagleton opp kampen med forestillingen om at marxismen er død og begravet[...] Les mer
2009

Du må ikke sove!

En krønike om svik, overvåking, fortielse og håp

Åge Fjeld, født i Borge i 1922, har skrevet en tankevekkende bok som gir et sterkt bilde av den urett ikke minst kommunist[...] Les mer
2007

Norsk sjømannsforbunds historie

Bind 1: 1910-1960, Bind 2: 1960-2007

I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tide[...] Les mer
2007

Vi seiler for velstand og lykke

Norsk Sjømannsforbunds historie, Bind 2

I bind 2 av Norsk Sjømannsforbunds historie følger vi forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag.

I skipsfartsn[...] Les mer
2006

Mappene

”Sannhet” eller virkelighet

Den tidligere kommunisten Thor Thorsen ble kraftig irritert da han fikk utlevert mappen sin fra overvåkingspolitiet, som h[...] Les mer
2006

Vår skjebne i vår hånd

Norsk sjømannsforbunds historie, bind 1

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. Dette verket byr på en bred fortelling om sj[...] Les mer
2005

Føydalismen i Danmark og Norge

Eiendom - Klasser - Arv Bind 2

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2005

Føydalismen i Vest-Europa

Eiendom - Klasser - Arv Bind 1

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2004

Odelsretten

Bare en levning fra ættesamfunnet?

Hovedtemaet i denne boka er den store betydning odelsretten har hatt opp gjennom tidene, og de angrep retten har vært - og[...] Les mer
2003

Partiets salt

AUFs historie

Boka forteller AUFs historie gjennom 100 år. Her gis en framstilling av det konfliktfulle forholdet med moderpartiet, og h[...] Les mer
2002

Alltid huske aldri glemme

Erindringer om okkupasjon og motstand

Om motstandskamp og illegalt pressearbeid under krigen i Norge 1940 til 1945. Forfatteren levde selv i dekning, og hans eg[...] Les mer
2001

Norrøn arverett og samfunnsstruktur

Bokens emne er norrøn arverett, stedlig avgrenset til Norge og Island. Forfatteren behandler i tilknytning til arveretten[...] Les mer
1998

Klassesamfunnet

Forfatteren fører klasseanalysen videre, men nå på et mer prinsipielt plan og i sammenheng med samfunnets økonomiske struk[...] Les mer
1996

Mellom Moskva og Berlin

Norges Kommunistiske Parti under ikke-angrepspakten mellom Sovjet-Unionen og Tyskland 1939-1941

Halvorsen retter her et kritisk lys mot den vedtatte «sannhet» som sier at kommunistene sto for en velvillig nøytralitet o[...] Les mer
1986

Stalingrad: Historiens lærdommer

Erindringer av deltakere i slaget

Denne boken er spesiell. Den inneholder kapitler fra bøker skrevet av sovjetiske marskalker samt andre deltakere i slaget[...] Les mer
1984

Manifestet

Det kommunistiske manifestet

«Et spøkelse går omkring i Europa - kommunismens spøkelse.» Slik begynner Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske[...] Les mer
1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer
1982

Enhetsfront

Den 18. juni 1982 var det hundre år siden Georgi Dimitrov ble født. Denne begivenheten ble markert over hele verden, også[...] Les mer
1980

Imperialismen

som kapitalismens høyeste stadium

Mangt er skjedd siden Lenin skrev «Imerialismen som kapitalismens høyeste stadium». Imperialismen eksisterer fremdeles. De[...] Les mer
1978

Statsmopolkapitalismen og inntekspolitikken

Dagens klassekamp krever mer og mer økonomisk og politisk innsikt av arbeiderklassen. Skal fagbevegelsen være støttespille[...] Les mer
1977

Den Herskende Klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - alle 3 bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1977

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 3. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 2. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 1. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1973

Innføring i politisk økonomi

Dette er en grunnbok som tar for seg marxismens teori om kapitalismens økonomiske system. Det er lagt vinn på å gi utredni[...] Les mer
1964

Norge-Sovjetunionen

Norges utenrikspolitikk overfor Sovjetunionen 1917-1940

Boka er den første systematiske framstillingen og analyse av Norges utenrikspolitikk overfor et enkelt land. Forholdet til[...] Les mer