Nyhetsbrev fra Progressivt forlag

FORHÅNDSSALG AV AKTUELL BOK

Sikkerhetspolitiske veivalg
 
Hvorfor er denne boka aktuell?
Progressivt forlag gir her sitt bidrag til debatten om veivalg i den norske sikkerhetspolitikken. Våren 2016 legger regjeringen fram en ny Langtidsplan for forsvaret. Samtidig er det igangsatt et arbeid med en ny stortingsmelding om norsk sikkerhetspolitikk som skal lanseres våren 2017.

Vi følger opp regjeringen sitt initiativ til en bred offentlig debatt om norsk sikkerhetspolitikk med å invitere bidragsytere fra et bredt spekter i norsk samfunnsliv, bl.a.: fredsbevegelsen, fagbevegelsen, forskningsmiljøene og fagmilitære miljøer. Med den brede sammensetningen av bidragsytere og temaer, dekker denne boka mange vesentlige perspektiver ved dagens sikkerhetspolitikk og mulige alternative strategier. Bidragsyterne står ansvarlige for sine egne bidrag, og bidragene kan leses uavhengig av hverandre. At bidragsyterne taler flerstemt er en styrke. Vi håper det bidrar til at leserne fortsetter diskusjonen.

Boka vil foreligge i slutten av mai 2016. Benytt deg av tilbudet under forhåndssalget og vær en av de første som mottar boka. Trykk på omslagsbildet til venstre og les mer om boka og bidragsyterne.
 


Du kan forhåndsbestille boka og få den fraktfritt tilsendt ved å innbetale kr 150,- til vår konto 5083 06 33607 innen 22. mai 2016. Tilbudet gjelder kun ved forskuddsbetaling. Normal pris på boka er kr 200,-.

Progressivt forlag AS | Brugata 1 | 0186 Oslo | @: post@progressivtforlag.no