Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

kr 190,00
Bestill denne boken

 
ISBN: 9789186273392
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Tankekraft förlag
Status: I salg
Språk: Svensk Svensk
Sideantall: 316
Format: Heftet (myke permer)
Michael Heinrich
Anders Ramsay (oversetter), Henrik Sundberg (oversetter)

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globale økonomiske krisen og lavkonjunkturen som ble innledet i 2008, hadde en uventet effekt i form av en kraftig økning i salget av Karl Marx' «Kapitalen». Selv om «mainstream»-økonomer tidligere har avvist Marx' verker som foreldet og beheftet med alvorlige feil, er en del av dem nå i ferd med å revurdere sin analyse. Mange betrakter nå kapitalismen som et uholdbart system. I tillegg er det slike som Michael Heinrich, som alltid har anerkjent verdien av Marx' skrifter og som har en unik posisjon når det gjelder å forklare Marx’ intrikate tenkning.

Heinrichs moderne tolkning av «Kapitalen» blir her presentert på svensk for et nordisk publikum. I Tyskland har boken kommet i ni utgaver og blitt mye brukt ved studiesirkler, høyskoler og universiteter. Forfatteren går systematisk gjennom alle tre bind av «Kapitalen» og forklarer på en konsistent måte alle de grunnleggende aspektene ved Marx’ kritiske analyse av kapitalismen. Boken drøfter også viktige temaer som ligger utenfor rammene for «Kapitalen», slik som klassekamp, forholdet mellom stat og kapital, påstander om historisk determinisme og Marx' visjon om kommunismen. Heinrich er unik i den forstand at han utover det tradisjonelle fokuset på arbeidsverditeorien, og trekker fram den monetære dimensjonen av Marx' verk som særlig relevant i en tid preget av eksplosjoner og implosjoner.