Den herskende klasse

kr 100,00
Bestill denne boken

 
ISBN: 8270090433
Utgivelsesår: 1977
Forlag: Forlaget Ny Dag
Status: I salg
Språk: Norsk (bokmål) Norsk (bokmål)
Sideantall: 639
Format: Innbundet (stive permer)
Hans I. Kleven

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 3. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid dreier seg om maktspørsmålet, med hovedvekten på å analysere og begrunne maktstrukturen i de kapitalistiske hovedlandene og i Norge, særlig med den monopolistiske storfinansens maktstilling. Men det er mye mer i dette vektige trebinds-verket. Det er bl.a. et kritisk eksposé over historiefremstillingen hos borgerlige teoretikere av viktige epoker i spørsmålene om eiendomsforhold og statsmakt, statsteori og rettsideologi, annen ideologi og bevissthetsformer. Og her er analyser, sammenfatninger og bearbeidinger av et veldig materiale fra hele klassesamfunnets historie og av en rekke nye marxistiske arbeider når det gjelder alle sider ved maktspørsmålet. Verket gir et vell av omfattende og dyptgående viten og innsikt, bygd på metodisk anvendelse av alle aspekter ved marxistisk teori.

I dette bind får vi en inngående analyse av den politiske maktmekanismen, framfor alt statsmakten, dens struktur, funksjoner og utviklingstendenser. Verket avsluttes med en undersøkelse av hovedsidene ved den herskende klassens åndelige maktutøvelse i dagens kapitalisme.