Aslak Storaker

Aslak Storaker (f. 1985) er redaktør i kvartalstidsskriftet Sosialistisk Framtid og sitter i ledelsen i Bevegelsen for Sosialisme. Fra 2015 overtok han som daglig leder av Marxist forlag. Han er interesserer seg særlig for historie, internasjonal politikk og økologi. Storaker kommer fra Mandal og er utdannet bibliotekar.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2016

Sosialistisk Framtid

Nr 2/3 - 2016

Dette nummeret av Sosialistisk framtid fokuserer Vestens ansvar for krigen i Syria og Norges planer om å trene syriske opp[...] Les mer
2016

Sosialistisk Framtid

Nr 1 - 2016

Dette nummeret av Sosialistisk framtid setter fokus på ideene til Murray Bookchin og hvordan de har inspirert demokratikam[...] Les mer
2015

Sosialistisk Framtid

Nr 4 - 2015

Dette nummeret av Sosialistisk Framtid handler særlig om USAs imperialistiske Midtøstenpolitikk og deres samarbeid med rea[...] Les mer
2015

Sosialistisk Framtid

Nr 2/3 - 2015

Dette er et dobbeltnummer med et bredt utvalg artikler med fokus på sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål. Her fin[...] Les mer
2015

Sosialistisk Framtid

Nr 1 - 2015

Dette nummeret av Sosialistisk Framtid behandler spørsmålet om faren for krig mellom Russland og NATO. Stephan Cohen, mang[...] Les mer
2014

Sosialistisk Framtid

Nr 4 - 2014

Dette nummeret av Sosialistisk Framtid tar for seg utviklinga i Latin-Amerika, med særlig vekt på ALBA-samarbeidet. Forfat[...] Les mer