Henrik Sundberg


Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globale økonomiske krisen og lavkonjunkturen som ble innledet i 2008, hadde en uventet effekt i form av en kraftig ø[...] Les mer