Michael Heinrich

Michael Heinrich (f. 1957) er en tysk matematiker og statsviter. Hans viktigste emneområde er marxistisk teori og økonomisk teorihistorie. Han er mest kjent for sin monetære tolkning av Marx verditeori. Han underviser i nasjonaløkonomi i Berlin og er redaktør for tidsskriftet PROKLA: Journal for Critical Social Science.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globale økonomiske krisen og lavkonjunkturen som ble innledet i 2008, hadde en uventet effekt i form av en kraftig ø[...] Les mer