Viggo Hansteen

Viggo Hansteen (1900-1941)

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer