Olav Scheflo

Olav Scheflo (1883-1943)

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer