Johan Falkberget

Johan Petter Falkberget (1879-1967) var en norsk forfatter, journalist, gårdbruker og politiker. Han arbeidet i gruvene på Røros i perioder fra han var 7 til han var 27 år gammel. Han skrev sine første avisinnlegg og fortellinger i lokalavisen Fjeld-Ljom mens han ennå arbeidet i gruvene. Han var en ihuga talsmann for arbeidernes interesser og ble raskt en av de fremste når det gjaldt skriftlig agitasjon.

I 1906 flyttet han til Ålesund der han var redaktør av avisen Nybrott og formann i den lokale sosialdemokratiske forening. Han bodde også i ti år på Grorud i Oslo. Etter mange år som forfatter og journalist andre steder i Norge, kom han tilbake til Røros-traktene i 1922. Johan Falkberget var innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet fra Sør-Trøndelag 1931–1933.

Han var uløselig knyttet til menneskene og naturen i gruvemiljøet ved Røros, det preget hans litterære og politiske virke. Mange av Falkbergets romaner skildrer arbeidere og arbeidsvilkår i gruvesamfunnet.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer