Arne Pettersen

Arne Pettersen (1912-1997) var en sentral tillitsmann i NKP, under krigen motstandsmann og Grini-fange. Pettersen engasjerte seg tidlig i AUF på hjemstedet Melbu, men var stadig i opposisjon i diskusjonene om Arbeiderpartiets program. Da han flyttet til Oslo ble han i 1934 medlem av Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU). Der ble han i 1938 valgt inn i sentralstyret. Under okkupasjonen deltok han i illegalt arbeid, og var blant annet med på utgivelsen av de illegale avisene Norsk Ungdom og Friheten. Han ledet ungkommunistene i Oslo og Akershus, før han ble arrestert i 1942. Han satt resten av krigen på Grini fangeleir utenfor Oslo. Der representerte han NKP i den gruppa fanger som mot slutten av krigen la planer om samling av DNA og NKP.

Etter krigen var han politisk sekretær i NKU, og blant annet engasjert i arbeidet med NKUs tidsskrift Unge Viljer. Senere ble han sjef for partiets bokforlag. Pettersen var medlem av NKPs sentralstyre fra 1947 til 1975.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer