Eystein Kleven

Eystein Kleven, (f. 1961). Cand. jur. ved Universitetet i Oslo 1988. Har bakgrunn som dommerfullmektig, seksjonsleder i Finanstilsynet og leder for Statens finansfond. I tillegg har han Hovedkurset ved Forsvarets Høgskole i 2006.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2011

22. juli-terroren

Angrepet på arbeiderbevegelsen

Juristen setter i sitt skrift «22. juli-terroren. Angrepet på arbeiderbevegelsen» den største kriminelle handling noensinn[...] Les mer
2009

Økonomisk krise

Prinsipielle betraktninger

Den første og eneste omfattende marxistisk teoretisk analyse av den såkalte finanskrisa. Innledningsvis gjennomgås de marx[...] Les mer