Olav Mosebekk

Olav Mosebekk (født 13. oktober 1910 i Kongsberg, død 1. desember 2001) var en norsk billedkunstner. Han arbeidet både som maler, grafiker og illustratør, men ble kanskje særlig kjent for sine mange fettstifttegninger, blant annet av nakne kvinner.

Sammen med brødrene Trygve og Gunnar tok Olav Mosebekk utdanning som teknisk tegner med tanke på å få jobb på Kongsberg Våpenfabrikk. Da ingen av dem fikk jobb der, søkte de seg til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), hvor alle tre kom inn og begynte i 1928.

Fra 1931 til 1933 var Mosebekk elev av Axel Revold og Per Krohg på Kunstakademiet. Foruten egen produksjon hadde han en rekke vikariater som tegnelærer ved SHKS. Fra 1947 til 1969 var Mosebekk lærer og overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, og familien flyttet derfor til Iladalen i 1947.

I 1995 startet han tegneskolen Olav Mosebekks tegneskole, seinere kalt Mosebekkskolen, sammen med Hans Norman Dahl.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer