Marielle Leraand

Marielle Leraand (f. 1974) er norsk politiker og aktivist. Fra 2012 er hun nestleder i Rødt. Hun var med i det første styret i Attac Norge. I tillegg til ulike tverrpolitiske aksjoner var hun lenge med i Sosialistisk Venstreparti. Hun var en periode informasjonsmedarbeider i Oslo SV og har også ledet Oslo-partiets internasjonale utvalg. I mars 2011 var hun en av ni SV-medlemmer som sammen meldte seg ut av partiet da SV valgte å støtte Norges krigføring i Libya.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer