Arnfinn Muruvik Vonen

Arnfinn Muruvik Vonen (f. 1960 i Malvik) er en norsk pedagog og språkmann; også utdannelse i sosialøkonomi. Dr.art. i lingvistikk 1994. Han har siden 1997 vært professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. 2009-2010 instituttleder samme sted. Han tiltrådte som ny direktør i Språkrådet 23. mai 2011.

Vonen har omfattende og bred språkvitenskapelig bakgrunn og behersker en rekke språk. I sin forskning og undervisning har Vonen særlig arbeidet med spørsmål som gjelder språk og hørselshemming, spesielt norske døves tospråklige situasjon. I 2005 var han medlem av en arbeidsgruppe som utredet fremtidens norskfag på oppdrag fra utdanningsministeren.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer