Charlotte Mathiassen

Charlotte Mathiassen (født 1965) er lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/DPU). Charlotte Mathiassen er autorisert klinisk psykolog etter å ha vært ansatt i fylkeskommunal barne- og familierådgivning samt det lukkede behandlingsfengsel Anstalten ved Herstedvester. Hun er ph.d. i psykologi fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Avhandlingens fokus er fangers tilværelse under og etter soning. Før ansettelse på Aarhus Universitet var Charlotte Mathiassen ansatt som forsker og prosjektleder under Justisdepartementet i Oslo. Hun har deretter utført flere prosjekter for kriminalomsorgen i Danmark, blant annet en undersøkelse av kvinners soningsforhold i kjønnsblandede fengsler i Danmark. Fra 1993-2005 har Charlotte Mathiassen vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Psykologisk Set og har skrevet en rekke vitenskapelige artikler.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer