Benny Karpatschof

Benny Karpatschof (født 1938). Studier i psykologi og statistisk: 1958-66. Cand. stat. 1967. Danmarks Pædagogiske Institut 1966-69. Lektor i psykologisk metodologi på Psykologisk Laboratorium (Institutt for psykologi), København Universitet 1969-2008. Dr. phil. fra København Universitet på avhandlingen Human Activity – Contribution to the Anthropological Sciences from a Pespective of Activity Theory, Akademisk Forlag 2000. Aktiv i Galebevægelsen siden opprettelsen i 1979. Initiativtaker og redaksjonsmedlem tidsskriftet Psyke og Logos, 1980-2008.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer