Ørnulf Godager

Ørnulf Godager (født 1928) fortjener en større leserkrets enn den han har hatt til nå. Han har skrevet om en lang rekke emner - og vært i forkant i behandlingen av betydningsfulle problemer. I dag er for eksempel mange opptatt av nanoteknologi. Det er lenge siden Godager begynte å holde foredrag og skrive om den.

Godager var en av stifterne av Marxistisk Forum i slutten på 1960-tallet. Da forumet ble lagt ned, dannet han og andre en gruppe for demokratisk og humanistisk marxisme. Da Marxistisk Forum gjenoppsto, gikk gruppa inn i forumet. Godager har ledet Oslo og Akershus distrikt av NKP og vært medlem av sentralstyret, men er partiløs siden 1990.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2011

Demokrati og kontrahegemoni

Kan vi skape et nytt og annerledes samfunn gjennom å utvikle et mothegemoni?

Utvidelse av demokratiet har gjennomsyret den intellektuelle arbeiderveteranens teoretiske og praktiske arbeid. I «Demokra[...] Les mer