Du er her: Forside / Bøker / Kategori / Marxisme

Marxisme

Utgivelsesdato | Tittel

2011

Demokrati og kontrahegemoni

Kan vi skape et nytt og annerledes samfunn gjennom å utvikle et mothegemoni?

Utvidelse av demokratiet har gjennomsyret den intellektuelle arbeiderveteranens teoretiske og praktiske arbeid. I «Demokra[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 1. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1976

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 2. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1977

Den herskende klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - 3. Bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1977

Den Herskende Klasse

En studie i klassemaktens historie og kapitalismens maktstruktur - alle 3 bind

Med «Den herskende klasse» har marxistisk teori i Norge fått sitt hittil betydeligste verk. Hans I. Kleven ruvede arbeid d[...] Les mer
1973

Innføring i politisk økonomi

Dette er en grunnbok som tar for seg marxismens teori om kapitalismens økonomiske system. Det er lagt vinn på å gi utredni[...] Les mer
2013

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globale økonomiske krisen og lavkonjunkturen som ble innledet i 2008, hadde en uventet effekt i form av en kraftig ø[...] Les mer
1998

Klassesamfunnet

Forfatteren fører klasseanalysen videre, men nå på et mer prinsipielt plan og i sammenheng med samfunnets økonomiske struk[...] Les mer
2010

Marx-Engels-leksikon

Fra Abstraksjon til Økonomi

Redaktørene Konrad Lotter, Reinhard Meiners, Elmar Treptow har redigert Marx-Engels-leksikon som kom ut på forlaget i 2010[...] Les mer
2011

Varför Marx hade rätt

I denne konfronterende og modige boken tar Terry Eagleton opp kampen med forestillingen om at marxismen er død og begravet[...] Les mer
2009

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Klevens bok Veien(e) til sosialisme - Marxistisk strategitenkning inngår som en del av hovedverket hovedverket Hva og Hvor[...] Les mer
2009

Økonomisk krise

Prinsipielle betraktninger

Den første og eneste omfattende marxistisk teoretisk analyse av den såkalte finanskrisa. Innledningsvis gjennomgås de marx[...] Les mer