Du er her: Forside / Bøker / Kategori / Historie

Historie

Utgivelsesdato | Tittel

2013

Romá/sigøynere i går, i dag, i morgen

En bok om møter mellom mennesker

I en alder av 77 år debuterer journalisten og oversetteren Tore-Jarl Bielenberg som faglitterær forfatter. Bielenberg inne[...] Les mer
2012

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Slike udokum[...] Les mer
2010

Hva og hvorfor?

Del 3: Fra perestrojka til oppløsning

Med dette bindet avslutter Hans I. Kleven sine drøftinger og refleksjoner om årsakene til sammenbruddet i den såkalte «rea[...] Les mer
2010

Historie, politikk og polemikk

Utvalgte essays om historiske stridsspørsmål

Denne essaysamlingen er et festskrift til professor Terje Halvorsens 70-årsdag.

I nye og gamle artikler gjenspe[...] Les mer
2010

Hva og hvorfor?

Del 2: Fra stagnasjon til perestrojka

I del 2 tar Kleven for seg hovedtrekkene ved utviklingen i Sovjetunionen og Øst-Europa og i den kommunistiske bevegelsen u[...] Les mer
2009

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Klevens bok Veien(e) til sosialisme - Marxistisk strategitenkning inngår som en del av hovedverket hovedverket Hva og Hvor[...] Les mer
2009

Du må ikke sove!

En krønike om svik, overvåking, fortielse og håp

Åge Fjeld, født i Borge i 1922, har skrevet en tankevekkende bok som gir et sterkt bilde av den urett ikke minst kommunist[...] Les mer
2008

Prahavåren

Et førtiårsminne

I 1968 kom den løfterike Prahavåren med de tsjekkoslovakiske reformkommunistenes politikk for forandring, nytenkning og pr[...] Les mer
2007

Vi seiler for velstand og lykke

Norsk Sjømannsforbunds historie, Bind 2

I bind 2 av Norsk Sjømannsforbunds historie følger vi forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag.

I skipsfartsn[...] Les mer
2007

Hva og hvorfor?

Del 1: Fra Lenin til Stalin

I denne boka tar Kleven for seg utviklinga i den kommunistiske verdensbevegelsen fram til den 20. partikongress i Sovjetun[...] Les mer
2006

Mappene

”Sannhet” eller virkelighet

Den tidligere kommunisten Thor Thorsen ble kraftig irritert da han fikk utlevert mappen sin fra overvåkingspolitiet, som h[...] Les mer
2006

Vår skjebne i vår hånd

Norsk sjømannsforbunds historie, bind 1

Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. Dette verket byr på en bred fortelling om sj[...] Les mer
2005

Føydalismen i Danmark og Norge

Eiendom - Klasser - Arv Bind 2

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2005

Føydalismen i Vest-Europa

Eiendom - Klasser - Arv Bind 1

Boka gir ei analyse og framstilling av eiendoms- og klassestrukturen og sentrale arverettsformer i føydalismen. Boka analy[...] Les mer
2004

Odelsretten

Bare en levning fra ættesamfunnet?

Hovedtemaet i denne boka er den store betydning odelsretten har hatt opp gjennom tidene, og de angrep retten har vært - og[...] Les mer
2003

Partiets salt

AUFs historie

Boka forteller AUFs historie gjennom 100 år. Her gis en framstilling av det konfliktfulle forholdet med moderpartiet, og h[...] Les mer
2002

Alltid huske aldri glemme

Erindringer om okkupasjon og motstand

Om motstandskamp og illegalt pressearbeid under krigen i Norge 1940 til 1945. Forfatteren levde selv i dekning, og hans eg[...] Les mer
2001

Norrøn arverett og samfunnsstruktur

Bokens emne er norrøn arverett, stedlig avgrenset til Norge og Island. Forfatteren behandler i tilknytning til arveretten[...] Les mer
1986

Stalingrad: Historiens lærdommer

Erindringer av deltakere i slaget

Denne boken er spesiell. Den inneholder kapitler fra bøker skrevet av sovjetiske marskalker samt andre deltakere i slaget[...] Les mer
1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer
1964

Norge-Sovjetunionen

Norges utenrikspolitikk overfor Sovjetunionen 1917-1940

Boka er den første systematiske framstillingen og analyse av Norges utenrikspolitikk overfor et enkelt land. Forholdet til[...] Les mer