Forlagets bøker

Utgivelsesdato | Tittel

2014

Norske sigøynerbarn

Etnisk rensing og barnerov?

I denne sin andre bok anlegger Karoli et vidt perspektiv: det som er skjedd med Norges minste nasjonale minoritet, rom/sig[...] Les mer
2014

Det kommunistiske manifestet

Det kommunistiske manifestet som Karl Marx og Friedrich Engels gav ut i 1848, er tvillaust den viktigaste boka som vart sk[...] Les mer
2013

Romá/sigøynere i går, i dag, i morgen

En bok om møter mellom mennesker

I en alder av 77 år debuterer journalisten og oversetteren Tore-Jarl Bielenberg som faglitterær forfatter. Bielenberg inne[...] Les mer
2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer
2012

På vitenskapens blindveier

Fire essays om bruk av totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk

Er marxismen en totalitær og dermed menneskefiendtlig, udemokratisk og brutal ideologi og politisk bevegelse? Slike udokum[...] Les mer
2012

Massemorderen som kom inn fra ingenting

Denne boka om Anders Behring Breivik skiller seg fra andre bøker om 22. juli-terroren. Sosiologen, statsviteren og filosof[...] Les mer
2011

22. juli-terroren

Angrepet på arbeiderbevegelsen

Juristen setter i sitt skrift «22. juli-terroren. Angrepet på arbeiderbevegelsen» den største kriminelle handling noensinn[...] Les mer
2011

Demokrati og kontrahegemoni

Kan vi skape et nytt og annerledes samfunn gjennom å utvikle et mothegemoni?

Utvidelse av demokratiet har gjennomsyret den intellektuelle arbeiderveteranens teoretiske og praktiske arbeid. I «Demokra[...] Les mer
2011

Spiller Gud terning likevel?

Om den dialektiske materialismen i virksomhetsteoriens perspektiv

Forfatteren presenterer i «Spiller Gud terning likevel?» det største filosofiske arbeidet på marxistisk grunn av en norsk[...] Les mer
2010

Hva og hvorfor?

Del 3: Fra perestrojka til oppløsning

Med dette bindet avslutter Hans I. Kleven sine drøftinger og refleksjoner om årsakene til sammenbruddet i den såkalte «rea[...] Les mer
2010

Hva og hvorfor?

Del 2: Fra stagnasjon til perestrojka

I del 2 tar Kleven for seg hovedtrekkene ved utviklingen i Sovjetunionen og Øst-Europa og i den kommunistiske bevegelsen u[...] Les mer
2010

Historie, politikk og polemikk

Utvalgte essays om historiske stridsspørsmål

Denne essaysamlingen er et festskrift til professor Terje Halvorsens 70-årsdag.

I nye og gamle artikler gjenspe[...] Les mer
2010

Marx-Engels-leksikon

Fra Abstraksjon til Økonomi

Redaktørene Konrad Lotter, Reinhard Meiners, Elmar Treptow har redigert Marx-Engels-leksikon som kom ut på forlaget i 2010[...] Les mer
2009

Om klimaendringer

Forfatteren foretar en reflektert og balansert – og ikke minst aktuell – vitenskapelig vurdering av klimasituasjonen i et[...] Les mer
2009

Veier ut av krisa?

Har fagbevegelsen noen svar?

Økonomiske kriser rammer først og fremst de lønnsarbeidende som mister sitt livsgrunnlag eller får det redusert. Hvordan b[...] Les mer
2009

Økonomisk krise

Prinsipielle betraktninger

Den første og eneste omfattende marxistisk teoretisk analyse av den såkalte finanskrisa. Innledningsvis gjennomgås de marx[...] Les mer
2009

Krisa i verdensøkonomien

Kan den løses?

Forfatteren aktualiserer Marx’ analyse og kritikk av det kapitalistiske økonomiske systemet i alminnelighet og hans forkla[...] Les mer
2009

Psykoterapi og frigjøring

Har psykoanalysen fortsatt et samfunnskritisk potensial?

Den kjente psykiateren og lærebokforfatteren Svein Haugsgjerd stiller spørsmålet om psykoanalysen har noen samfunnsmessig[...] Les mer
2009

Veien(e) til sosialisme

Marxistisk strategitenkning

Klevens bok Veien(e) til sosialisme - Marxistisk strategitenkning inngår som en del av hovedverket hovedverket Hva og Hvor[...] Les mer
2008

PIP fra taushetens historie

Pip fra taushetens historie handler om begrepet taushet, om forholdet mellom taushet og stillhet, om ord som ikke må sies,[...] Les mer
2008

LQI

Det fjerde rikets språk

LQI er beretningen om professor dr. philos Regi Theodor Enerstvedts vei fra totalt forblindet kommunist til fullt utviklet[...] Les mer
2008

Prahavåren

Et førtiårsminne

I 1968 kom den løfterike Prahavåren med de tsjekkoslovakiske reformkommunistenes politikk for forandring, nytenkning og pr[...] Les mer
2007

Hva og hvorfor?

Del 1: Fra Lenin til Stalin

I denne boka tar Kleven for seg utviklinga i den kommunistiske verdensbevegelsen fram til den 20. partikongress i Sovjetun[...] Les mer
1988

Ny teknologi

For hvem og for hva?

Ved overgangen til det tredje årtusen gjør vitenskapen og teknikken kjempesteg framover - i de forskjelligste retninger: d[...] Les mer